top of page
  • Eko Squad

Na co musisz zwrócić uwagę przy wyborze stropu


Stropy stanowią poziome przegrody między kondygnacyjne w budynkach, których głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń, ale także zapewnienie mieszkańcom komfortu użytkowania. Oprócz wytrzymałości, muszą spełniać szereg innych wymagań, takich jak sztywność, izolacyjność cieplna i akustyczna, ognioodporność oraz trwałość. Jednocześnie powinny być stosunkowo łatwe w montażu i możliwie tanie w wykonaniu.


Niezależnie od zastosowanej technologii, każdy strop musi spełniać określone parametry techniczne, zgodne z obowiązującymi normami. Najważniejsze z nich to:


Wytrzymałość

Stropy muszą być w stanie przenosić znaczne obciążenia. Typowe obciążenie użytkowe dla pomieszczeń mieszkalnych wynosi około 2,0 kN/m². Dodatkowo, stropy powinny być sztywne, aby uniknąć nadmiernego ugięcia, które może prowadzić do problemów, takich jak skrzypienie podłogi czy pękanie tynków.


Tłumienie hałasu

Istotne dla komfortu użytkowania jest także tłumienie dźwięków, zarówno uderzeniowych (np. kroki) jak i powietrznych (np. rozmowy). Zdolność stropów do tłumienia hałasu zależy głównie od ich masy powierzchniowej.


Termoizolacyjność

Zwłaszcza w przypadku kondygnacji, gdzie występują duże różnice temperatur, stropy powinny być odpowiednio ocieplone, aby zapobiec utracie ciepła.


Łatwość montażu

W przypadku niewielkich działek, istotne jest łatwe i szybkie montowanie stropów, zwłaszcza gdy dostęp do miejsca budowy jest ograniczony.

Wybór rodzaju stropu zależy głównie od kategorii budynku, jego kształtu i wielkości pomieszczeń, rodzaju obciążeń oraz wymagań w zakresie odporności ogniowej.


Rodzaje stropów można klasyfikować ze względu na różne kryteria. W zależności od rodzaju materiałów stosowanych na konstrukcję nośną, wyróżnia się stropy drewniane, stalowe, stalowo-betonowe, ceramiczno-żelbetowe oraz żelbetowe.


W przypadku wielu projektów domów, często stosowanym rozwiązaniem jest wykonanie stropów z płyt prefabrykowanych, których rodzaj zależy od wymiaru budynku oraz działających na niego obciążeń. Płyty prefabrykowane żelbetowe projektuje się różnie, jako kanałowe, żebrowe, wspornikowo-żebrowe lub pełne.


W większości gotowych projektów stosuje się stropy żelbetowe monolitycznie wylewane. Są one uniwersalne, dają pełną swobodę w kształtowaniu bryły budynku oraz są trwałe i łatwe w montażu. Ich konstrukcja składa się z głównych prętów zbrojeniowych oraz prętów rozdzielczych, co pozwala na rozpiętość do 6 metrów.


Najczęściej wybierane rodzaje stropów - zalety i wady

Rodzaj stropu

wylewane

Stropy prefabrykowane (np. filigran, stropy kanałowe, vector)

Stropy gęstożebrowe (np. Teriva, Porotherm, Ceram, Fert, EF, Izodom)

Stropy drewniane belkowe

zastosowanie

i

trwałość

do każdego domu, niezależnie od kształtu i rozpiętości, bardzo trwałe

do budynków o prostych kształtach, bardzo trwałe

do budynków o prostych kształtach, dość trwałe

do budynków o prostych kształtach i niewielkich rozpiętościach, nietrwałe, podatne na uszkodzenia biologiczne i mechaniczne

grubość

od 12 do 18 cm

od 6 do 20 cm

od 20 do 29 cm

od 20 cm

podpory

pełne deskowanie

podpory budowlane

podpory budowlane

nie dotyczy

waga

ciężki

ciężki

lekki

bardzo lekki

izolacja akustyczna

Dobra – płyta gr. 14cm całkowicie tłumi drgania

dobra

zawsze wymaga dodatkowej izolacji akustycznej

bardzo niska

wpływ na sztywność budynku

pracują jako tarcza, usztywniając dodatkowo konstrukcję budynku

pracują jako tarcza, usztywniając dodatkowo konstrukcję budynku, stropy kanałowe wpływają na sztywność budynku w mniejszym stopniu

wraz z obwodowymi wieńcami pracują jako tarcza tylko w jednym kierunku, ułożenia żeber

nie usztywniają konstrukcji budynku za wyjątkiem domów w systemie szkieletowym

nośność

przenosi duże obciążenia, swoboda w sytuowaniu ścian działowych, możliwość oparcia słupów więźby dachowej na stropie, można częściowo obciążyć najczęściej po 1 tygodniu - musi jednak pozostać pełne deskowanie stropu. Pełną wytrzymałość strop uzyskuje po 28 dniach

przenosi duże obciążenia, swoboda w sytuowaniu ścian działowych, ograniczona możliwość oparcia słupów więźby dachowej na stropie, płyty kanałowe zaraz po ułożeniu można w pełni obciążyć, strop filigran można częściowo obciążyć najwcześniej po tygodniu, jeżeli nadal posiada dodatkowe podpory montażowe

przenosi umiarkowane obciążenia, nie daje swobody przesuwania i zmian w układzie ścian działowych na stropie, może klawiszować, czyli jego belki nośne (żebra) mogą się niezależnie od siebie uginać, a to objawia się rysami i pęknięciami na suficie wzdłuż ich krawędzi

przenosi niewielkie obciążenia, możliwość sytuowania na stropie tylko bardzo lekkich ścianek działowych

odporność ogniowa

duża

duża

umiarkowana, uzależniona od rodzaju żeber i pustaków stropowych

słaba, wymaga wykonania impregnacji lub obicia

łatwość montażu

trudny w montażu, powinny go wykonywać fachowe ekipy

montuje się szybko

montaż nie jest skomplikowany, należy zwracać uwagę na dociążanie stropu w pierwszych kilku tygodniach od momentu montażu

bardzo prosty w montażu, możliwość wykonania metodą gospodarczą

Z uwzględnieniem lokalnych warunków oraz aspektów ekonomicznych, Inwestor może dostosować sposób realizacji stropu w trakcie adaptacji projektu. Konieczne jest staranne udokumentowanie każdej wprowadzonej zmiany przez osobę uprawnioną i uwzględnienie ich w dokumentacji. Modyfikacje te należy wprowadzić do projektu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w trakcie jej realizacji. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie budowy, należy odpowiednio udokumentować te fakty za pomocą opisów i rysunków, aby zapewnić spójność i klarowność informacji dla wszystkich zaangażowanych stron.

댓글


bottom of page